अभंग

अप्रकाशित अभंग विखुरलेले

 

तुझे स्मरण होता चित्त हे नाचतें।

आणि धांव घेते तुझ्यामागे ॥

मनोमूर्ती सुद्धा तुझी ही चंचल।

किती तू अचपळ अनंतते ॥१॥

 

सहज वृत्ति माझी सरल हें चारित्र्य।

हृदय हे पावित्र्य मूर्तिमंत ॥

पारदर्शी माझा वर्तनाचा क्रम।

असें हे निष्काम प्रेम माझें ॥२॥

 

चित्तांत आलेला विचार तत्क्षणीं।

-आणि तो वर्तनी सर्वदा मीं ॥

दिसाया मोहक असें जो केवळ।

आचार ठाऊक - न तो मला ॥३॥

 

तेवढेच माझ्या वाचेत येईल।

सत्य जे असेल - अंतरात ॥

एकदां ही केली नसे मीं वंचना।

फसविले न कोणा आजवेरी ॥४॥

 

मनाची नीचता सर्वदा आठवे।

हेतू क्षुद्रता लाज आणी ॥

झांकिले न केव्हा कलंक माझे हे।

ह्यामुळेच जीवा समाधान ॥५॥

 

पाप हें इतुके दुटप्पी आचार।

वर्तनी विचार - नसे जेथे ॥

स्वैरता - अस्थैर्य - वक्रता - नीचता।

ही न माझ्या चित्ता बोचणार ॥

अ नीती अक्षम्य - कृत्रिमाचार तो ।

मला वाटे शिष्टता अधर्म्य ॥६॥

 

कमल - पुष्पामध्ये वैभवाच्या गेला।

- आणि हा तडफडला - जीवभृंग ॥

उडूंद्या तयाला बाहेर स्वच्छंद -।

बरे तें दारिद्रय बंधहीन ॥७॥

 

आत्महत्याच ती - नको अनुकार ।

स्वकीय आचार - आदरावा ॥

स्वत:ची कल्पना सदां उच्चारावी।

वृत्ति अनुसरावी - स्वत:चीच ॥८॥

 

परमोच्च पूज्य जें अनुभवीं आढळे।

सत्यता मजकळे - त्यामुळेच मूल्य? ॥

मूल्यतेंच सांगे ईश्वराचे नांव।

अनंतेचा / अनंततेचा भाव सांतलेला ॥९॥

 

पाहिलेंस तेज परी तो तारक।

तुला न ठाऊक - व्हावयाचा ॥

मनी ठेविलीस सौरभाची भूल।

फुले काठें फूल - परी सांग ॥

ऐकिलेस माझे जरी प्रेमगीत।

हृदय हें अज्ञात असो तुला॥१०॥

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

+91 90227 10632

Copyright 2022. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search