You are hereवेणू अभ्यंकर / वेणू अभ्यंकर

वेणू अभ्यंकर


वेणू अभ्यंकर

medium_venu%25203.jpg

जन्म : २ सप्टेंबर १९०८

व्यक्तिमत्व

अतिशय अभ्यासू, दांडगे वाचन असणारी, संस्कृत-इंग्रजी-हिंदी-उर्दू वर उत्तम प्रभुत्व असलेली, उच्चविद्याविभूषित, तरीही अतिशय साधी रहाणी असलेली

सर्वसाधारण वृत्ती

मोकळ्या मनाची, सरळ, नम्र, विनयी, निरलस, निगर्वी, सडेतोड, जिददी, मेहनती, स्वावलंबी, काटकसरी, स्वाभिमानी, प्रेमळ, देवभीरू, पापभीरू, कनवाळू, धार्मिक, कुटुंबवत्सल, हौशी, कृतज्ञ, दुस-यामधील गुण शोधणारी व स्वतःतील दोष हुडकून ते कमी करण्याचा प्रयत्न करणारी, ईश्वराला शरण जाणारी, गीता-ज्ञानेश्वरीतील तत्वज्ञानाचा रोजच्या जगण्यात अंतर्भाव करणारी.

व्यावसायिक गुण

चोख, प्रामाणिक, विश्वासार्ह, बाणेदार, धाडसी, परखड, सचोटीची, कष्टाळू, इमानदार, अतिशय जबाबदारीने आणि आनंदाने काम करणारी
.....

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml