You are hereनिर्वाणानंतर आजतागायत होत आलेला गौरव / निर्वाणानंतर आजतागायत होत आलेला गौरव

निर्वाणानंतर आजतागायत होत आलेला गौरव


निर्वाणानंतर गौरव:
लेख:
१) १५-०७-१९६९,
शीर्षक: सप्रेम सादर श्रध्दांजलि- विख्यात पंडित, तत्ववेत्ते व तंत्रशास्त्रज्ञ न्यायरत्न विनोद
लेखक: श्री. के. क्षीरसागर
वृत्तपत्र: दै. केसरी
२) १५-०७-१९६९
अग्रलेखाचे शीर्षक: महर्षी न्यायरत्न डॉ. विनोद यांचे निर्वाण
वृत्तपत्र: नवशक्ती
३) १५-०७-१९६९
अग्रलेखाचे शीर्षक: वेदविद्येचा मूलगामी चिकित्सक हरपला
वृत्तपत्र: दै. केसरी
४) १५-०७-१९६९
शीर्षक: देवाच्या चरणी वाहिलेले महर्षी अप्पासाहेब विनोद
५) १८-०७-१९६९
शीर्षक: न्यायरत्न विनोदजी
लेखक: न.वि.खांडके
वृत्तपत्र: नवभारत टाईम्स
६) १८-०७-१९६९
अग्रलेखाचे शीर्षक: न्यायरत्न विनोद यांचा मृत्यू
वृत्तपत्र: तरूण भारत (नागपूर)
७) २०-०७-१९६९
लेखाचे नाव: साधुत्वाचा आणि पांडित्याचा महान वारसा: न्यायरत्न विनोद
लेखक: श्री दा.का.थावरे
वृत्तपत्र: सोलापूर समाचार
८) २९-०७-१९६९
लेखाचे शीर्षक: अनेकांचा आधारवड: न्यायरत्न विनोद
लेखक: प्रा. प्र.रा.दामले
वृत्तपत्र: तरूण भारत
९)१२-०१-१९७०
शीर्षक: साधू ऐसा चाहिये ज्यॊ पैंडेकी खेय:महर्षी विनोदांचे संस्मरण
लेखिका: सुनंदा देवस्थळी
१०) १२-०१-१९७०
शीर्षक: अनेक क्षेत्रांत विवेकानंदांचा वारसा चालविलेले कै. न्यायरत्न धुंडिराजशास्त्री विनोद
लेखक: श्री. गोपीनाथ तळवलकर
वृत्तपत्र: दै. केसरी
२६-०७-१९६९
शीर्षक: आत्मानुभवी संत: न्यायरत्न डॉ. विनोद
वृत्तपत्र: संध्याकाळ
१२-०१-१९७०
शीर्षक: विश्व-मानव: महर्षी धुंडिराज विनोद
लेखक: श्री. नारायण कुपेकर
वृत्तपत्र: दै. इंद्रधनुष (कोल्हापूर)
१०-१-१९७१
शीर्षक: गुरूदेवांमुळे लाभ कोणता झाला?
लेखक: श्री. न.प.ठोसर
वृत्तपत्र: नवा काळ
१५-०१-१९७१
शीर्षक: महाराष्ट्रासाठी जीवित वाहिलेला देवदूत- गुरूदेव धुंडिराजशास्त्री विनोद
लेखक: चिपळूणकरगुरुजी
दैनिक: मराठा
०९-०५-१९७१
शीर्षक: कोकणातील साक्षात्कारी संत: महर्षी धुंडिराज विनोद
लेखक: भालचंद्र आकलेकर
दैनिक: नवा काळ
१५-०७-१९७३
शीर्षक: महर्षी विनोदांचा ‘वाग्यज्ञ वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम’
लेखिका: सुनंदा देवस्थळी
वृत्तपत्र: लोकसत्ता
१३ जुलै १९७४
शीर्षक: विसाव्या शतकातील महर्षी व्यास
लेखिका: सुनंदा देवस्थळी
वृत्तपत्र:
१२-०१-१९७५
शीर्षक: दुःखितांच्या भावविश्वाशी समरस होणारा महानुभाव: महर्षी विनोद
लेखिका: सौ. कमलिनी दामले
वृत्तपत्र: लोकसत्ता
२३-०७-१९७५
शीर्षक: न्यायरत्न महर्षी विनोदकृत गुरु-शिष्य संबंधीचे विवरण
लेखक: ग.प.पाटणकर
वृत्तपत्र: नवा काळ
२३-०७-१९७५
शीर्षक: न्यायरत्न विनोद एका समाजमनस्क तत्वज्ञाचे पुण्यस्मरण
लेखिका: सुनंदा देवस्थळी
वृत्तपत्र: नवशक्ती
११-०७-१९७६
शीर्षक: प्रत्येकाच्या प्रयत्नांचे अंतिम उद्दिष्ट: "शांति"
लेखिका: सुमन महादेवकर
वृत्तपत्र: लोकसत्ता

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml