Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4d2265955f67c7039da8ff8690bc0a98'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:950:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>१२ जानेवारी १९०२ ते १३ जुलै १९६९ (अवघ्या ६७ वर्षांचं आयुष्य)<br />\\nकोकणातील ग्रामीण भागातून आलेला मुंबईत शिक्षण घेणारा युवक,<br />\\nहळव्या मनानं इंग्रजीतून कविता करणारा in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:5bcc619138fb26e8cd697df0ada8fd68'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1707:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>१९८३ सालानंतर शांतिमंदिरमध्ये जुनी कागदपत्रे यांचा शोध घेत असताना एका लाकडी पेटीमध्ये काही जुने बिन आखलेले कागद मला सापडले. या कागदांवर पेन्सिलने लिहिलेले, वळणदार, सुस्पष in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4577cf69c84fa9a5d7158e6704e0a5f5'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:830:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>धवलगिरी हा ग्रंथ महर्षींच्या उतारवयात प्रसिध्द झाला.</p>\\n<p>हा ग्रंथ म्हणजे एका साधकाचे आत्मवृत्त आहे.</p>\\n<p>साधनाकालात सद्‌गुरुकृपेने त्याची कशी प्रगती हो in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:718d8623143d75b68f94dfe9c3524550'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1245:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>अभंगसंहिता या १९६८ या वर्षी प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये एकूण १८९ निवडक अभंग प्रसिद्ध झाले होते.<br />\\nयाव्यतिरिक्त बरेच अभंग अप्रकाशित आहेत, असं माझ्या वाचनात आलं हो in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3a1b58379c4e903ed1ca387974d70dc7'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:742:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>महर्षींनी साधनासूत्रे व विविध पुस्तकांना दिलेल्या प्रस्तावनांमधून महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर परदेशातील व परधर्मीय संतांबद्दल त्यांची कृतज्ञता व्यक्त केलेली आहे.</p>\\n& in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:891a30dbedd5f9d23af7dc455154307f'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:539:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Late Maharshi Nyayratna Dhundirajshastri Vinod, was a great Philosopher, Thinker, Mystic, Yogi, Freedom Fighter, Author and a Saint. </p>\\n<p>Maharshi Vinod traveled world over as the \\'World Peace Ambassador\\'.</p>\\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:891a30dbedd5f9d23af7dc455154307f'\";s in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:f4e0327952da0ca365736628b911ded6'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1179:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>मैत्रेयी विनोदांच्या जीवनाचा आढावा: </p>\\n<p>मैत्रेयी विनोदांच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यतच्या काळातील ठळक प्रसंगांचे वर्णन.<br />\\nजन्म : २ सप्टेंबर १९०८, निर्वा in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:dac26da1198bff2048f0fafd3b4a1717'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:918:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>महर्षींचा हा अजून एक ग्रंथ साधकांच्या नित्य वाचनात असतो.</p>\\n<p>हे लेखन उपनिषदांप्रमाणे सूत्रबध्द पध्दतीने लिहिले आहे.</p>\\n<p>एक एक वाक्य साधकाला चिंतनात नेत in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:5fc2df31bec3118ac21a6a5848161966'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:757:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>महर्षींचा वेदांचा विशेषतः त्यातील उपनिषदांचा गाढा अभ्यास होता.<br />\\nवैदिक संस्कृती, वेदकालातील ऋषी, त्यांनी केलेले कार्य याविषयी ते आदरपूर्वक व सोदाहरण बोलत व लिहित अस in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:ee691c1f8be484365c7837d67581a84e'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1097:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p><b>भारतीय सणांची आध्यात्मिक पार्श्वभूमी:</b></p>\\n<p align=\\"justify\\" style=\\"line-height: 200%\\">तत्कालीन विविध मासिकांचे संपादक, महर्षींकडून सन्मानपूर्वक साधनासूत्रे in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:192c8f744a00fa14c37f3e2293ed4f1f'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1074:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p><strong>थोर नेत्यांविषयी कृतज्ञता</strong></p>\\n<p>या मालिकेत श्रीशिवाजीमहाराज, श्रीभगतसिंग व श्री. लोकमान्य टिळक यांच्या विषयी महर्षींनी लिहिले आहे.<br />\\nतरुणप in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3bc4493b09805e18d9bb02f956d306d2'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1670:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p><strong>परदेशातील राजकीय, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रातील व्यक्तींशी आलेला जवळून संबंध</strong></p>\\n<p>न्यायरत्न रोटरी या जागतिक संघटनेचे अध्यक्ष होते. अमेरिकेतल्य in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:43d3dc14c4ed1900c64ebadd10af028d'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:399:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<style type=\\"text/css\\">\\n.col-1, .col-2, .col-3 {vertical-align: top;width:33%;}\\n</style>', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:43d3dc14c4ed1900c64ebadd10af028d'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, '', 'http:/ in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:a4a3a04ed4e604ee97e254f642220ecc'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:411:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\\"/home\\" title=\\"Click here for home page\\"> Go to Home Page</a></p>\\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:a4a3a04ed4e604ee97e254f642220ecc'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;} in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:0930eb0c9168bc6d8de35d1009add123'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:3354:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\\n<ul>\\n<li><a href=\\"http://maharshivinod.org/abhanga\\" title=\\"महर्षि विनोदरचित अभंग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.\\">२) महर्षि विनोदरचित अभंग</a></li>\\n<li><a href=\\"/upnishide\\" in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d6d6f14829af13069f3d64a1d0457dd4'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:509:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>We have a page on facebook <a href=\\"https://www.facebook.com/pages/Maharshi-Vinod-Literature/431449086889415\\">\\"Maharshi Vinod Publications</a>.<br />\\nYou can join us.</p>\\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d6d6f14829af13069f3d64a1d0457dd4'\";s:5:\"%file\& in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:59dc94c07b1593a2fff99835ed3e092c'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:5099:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<div style=\\"line-height:22px;\\"> <marquee style=\\"position: relative;\\" bepxhavior=\\"scroll\\" align=\\"center\\" direction=\\"up\\" scrollamount=\\"2\\" scrolldelay=\\"15\\" onmouseover=\\"this.stop()\\" onmouseout=\\"this.start()\\" height=\\"250\\">< in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:df326bbcfc32920281fd5c1485317053'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1286:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<!-- Place this tag where you want the +1 button to render --><!-- Place this tag where you want the +1 button to render --><p><g:plusone annotation=\\"inline\\"></g:plusone></p>\\n<!-- Place this render call where appropriate --><!-- Place this render call where appropriate --><script type=\\"text/javascript\\"&g in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:371b4e2b72990a7ff46f96a953946fa7'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4a1ddffc5a8285865551c3fa35eb8f4e'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:585:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<style type=\\"text/css\\">\\nul.links li {\\ndisplay:block;\\nheight:20px;\\npadding:0 5px 0 0 !important;\\n}\\n\\ntable tr td {\\n text-align: left;\\n vertical-align: top;\\n width: 35%;\\n}\\n#primary .singlepage h2 {\\n font-size: 1.3em;\\n line-height: 1.2em;\\n}\\n</style>', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:4a1ddff in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:97fe1bcea0525993e1a97e04f5aa3191'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1002:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<style type=\\"text/css\\">\\n#sidebar-right-inner li {\\n-moz-background-clip:border;\\n-moz-background-inline-policy:continuous;\\n-moz-background-origin:padding;\\nbackground-attachment:scroll;\\nbackground-color:transparent;\\nbackground-image:none;\\nbackground-position:left center;\\nbackground-repeat:no-repeat;\\nlist-style-image:none;\\nlist-style-position:outside;\\nlist-style-type:none; }\\n\\n#sidebar-right li a {\\ndisplay:blo in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:226:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:381ecee5279f7560586fbac2f3da9f29'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/home/betamaha/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://www.maharshivinod.org/', '', '54.162.239.134', 1435824250) in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Table './betamaha_drupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:731:\"Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<div style=\\"text-align:center; color:#fff;\\" width=\\"90%\\">© 2015 Maharshi Vinod Research Foundation <br/><br />\\nContent Management: Dr.Mrs.Rujuta Vinod<br/><br />\\nSite Powered: <a href=\\"http://www.marathiwebsites.com\\" target=\\"_blank\\"> <span style=\\"color: #FFFFFF;\\"&gt in /home/betamaha/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 128
Maharshi Nyaya-Ratna Vinod | महर्षी न्यायरत्न धुंडिराजशास्त्री विनोद यांचे जीवन व कार्य

You are here

वाचकाच्या हृदयात प्रवेश करून, त्याचे अख्खे आयुष्य बदलून, ते नवीन उन्नत उदात्त बनविण्याची किमया करणारे स्फूर्तीदायी व्यक्तिमत्व

 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4d2265955f67c7039da8ff8690bc0a98' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>१२ जानेवारी १९०२ ते १३ जुलै १९६९ (अवघ्या ६७ वर्षांचं आयुष्य)<br />\nकोकणातील ग्रामीण भागातून आलेला मुंबईत शिक्षण घेणारा युवक,<br />\nहळव्या मनानं इंग्रजीतून कविता करणारा कवि,<br />\nअंमळनेर तत्वज्ञान मंदिरात राहून \'पी.एच.डी.\' मिळवणारे तत्वज्ञानी,</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:4d2265955f67c7039da8ff8690bc0a98' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:5bcc619138fb26e8cd697df0ada8fd68' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>१९८३ सालानंतर शांतिमंदिरमध्ये जुनी कागदपत्रे यांचा शोध घेत असताना एका लाकडी पेटीमध्ये काही जुने बिन आखलेले कागद मला सापडले. या कागदांवर पेन्सिलने लिहिलेले, वळणदार, सुस्पष्ट, सुंदर अक्षरांतील हजारो श्लोक मला दिसले. त्यात १९३८,३९,४०,४२,४५ या काळात महर्षि विनोद सरदार मेहेंदळयांना श्लोक सांगताना आलेल्या उत्कट अनुभवाचा संदर्भ मला सापडला. काही विशिष्ट दिवशी, विशिष्ट वेळी, पुण्यातील सरदार मेहेंदळेंच्या घरी महर्षि विनोद जात असत आणि अतीन्द्रिय अवस्थेमध्ये स्फुरलेल्या काव्यपंक्ती टिपून घ्यायला ते रावसाहेब मेहेंदळेंना सांगत असत.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:5bcc619138fb26e8cd697df0ada8fd68' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4577cf69c84fa9a5d7158e6704e0a5f5' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>धवलगिरी हा ग्रंथ महर्षींच्या उतारवयात प्रसिध्द झाला.</p>\n<p>हा ग्रंथ म्हणजे एका साधकाचे आत्मवृत्त आहे.</p>\n<p>साधनाकालात सद्‌गुरुकृपेने त्याची कशी प्रगती होत गेली याचे प्रासादिक भाषेत वर्णन आहे.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:4577cf69c84fa9a5d7158e6704e0a5f5' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:718d8623143d75b68f94dfe9c3524550' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>अभंगसंहिता या १९६८ या वर्षी प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये एकूण १८९ निवडक अभंग प्रसिद्ध झाले होते.<br />\nयाव्यतिरिक्त बरेच अभंग अप्रकाशित आहेत, असं माझ्या वाचनात आलं होतं.<br />\nशांतिमंदिरातल्या जुन्या पेटार्‍यांमधील साहित्याचे वर्गीकरण केल्यानंतर महर्षी विनोदांच्या हस्ताक्षरातल्या बर्‍याच डायर्‍या सापडल्या. त्यातील ७ डायर्‍यांमध्ये अभंग सापडले.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:718d8623143d75b68f94dfe9c3524550' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3a1b58379c4e903ed1ca387974d70dc7' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>महर्षींनी साधनासूत्रे व विविध पुस्तकांना दिलेल्या प्रस्तावनांमधून महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर परदेशातील व परधर्मीय संतांबद्दल त्यांची कृतज्ञता व्यक्त केलेली आहे.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:3a1b58379c4e903ed1ca387974d70dc7' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:891a30dbedd5f9d23af7dc455154307f' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Late Maharshi Nyayratna Dhundirajshastri Vinod, was a great Philosopher, Thinker, Mystic, Yogi, Freedom Fighter, Author and a Saint. </p>\n<p>Maharshi Vinod traveled world over as the \'World Peace Ambassador\'.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:891a30dbedd5f9d23af7dc455154307f' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:f4e0327952da0ca365736628b911ded6' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>मैत्रेयी विनोदांच्या जीवनाचा आढावा: </p>\n<p>मैत्रेयी विनोदांच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यतच्या काळातील ठळक प्रसंगांचे वर्णन.<br />\nजन्म : २ सप्टेंबर १९०८, निर्वाण : २७ जून १९८१, अवघे ७३ वर्षांचे आयुष्य.<br />\n२००७-२००८ हे त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष.<br />\nत्यांच्याविषयी वाटणारे प्रेम-आदर-कृतज्ञता अशा प्रकारे व्यकत करण्याचा प्रयत्न.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:f4e0327952da0ca365736628b911ded6' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:dac26da1198bff2048f0fafd3b4a1717' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>महर्षींचा हा अजून एक ग्रंथ साधकांच्या नित्य वाचनात असतो.</p>\n<p>हे लेखन उपनिषदांप्रमाणे सूत्रबध्द पध्दतीने लिहिले आहे.</p>\n<p>एक एक वाक्य साधकाला चिंतनात नेते.</p>\n<p>याला साहित्यसम्राट तात्यासाहेब केळकर घट्ट बासुंदी म्हणत असत.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:dac26da1198bff2048f0fafd3b4a1717' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:5fc2df31bec3118ac21a6a5848161966' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>महर्षींचा वेदांचा विशेषतः त्यातील उपनिषदांचा गाढा अभ्यास होता.<br />\nवैदिक संस्कृती, वेदकालातील ऋषी, त्यांनी केलेले कार्य याविषयी ते आदरपूर्वक व सोदाहरण बोलत व लिहित असत.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:5fc2df31bec3118ac21a6a5848161966' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:ee691c1f8be484365c7837d67581a84e' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><b>भारतीय सणांची आध्यात्मिक पार्श्वभूमी:</b></p>\n<p align=\"justify\" style=\"line-height: 200%\">तत्कालीन विविध मासिकांचे संपादक, महर्षींकडून सन्मानपूर्वक साधनासूत्रे लिहून घेत असत. ते परदेशांमध्ये गेले तरी त्यात खंड पडला नव्हता.<br />\nचैत्रापासून ते फाल्गून महिन्यापर्यंत जे महत्त्वाचे सण भारतभर साजरे केले जातात,</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:ee691c1f8be484365c7837d67581a84e' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:192c8f744a00fa14c37f3e2293ed4f1f' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><strong>थोर नेत्यांविषयी कृतज्ञता</strong></p>\n<p>या मालिकेत श्रीशिवाजीमहाराज, श्रीभगतसिंग व श्री. लोकमान्य टिळक यांच्या विषयी महर्षींनी लिहिले आहे.<br />\nतरुणपणी त्यांचा परिचय ते श्रीभगतसिंगाच्या आतल्या गटातील असा होता. श्रीभगतसिंगांच्या फाशीच्या शिक्षेनंतर ते इतरांबरोबर भूमिगत झाले होते.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:192c8f744a00fa14c37f3e2293ed4f1f' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3bc4493b09805e18d9bb02f956d306d2' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><strong>परदेशातील राजकीय, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रातील व्यक्तींशी आलेला जवळून संबंध</strong></p>\n<p>न्यायरत्न रोटरी या जागतिक संघटनेचे अध्यक्ष होते. अमेरिकेतल्या युनायटेड नेशन्स्, अमेरिकन असोशिएशन ऑन युनायटेड नेशन्स, राऊंड टेबल फाऊंडेशन, युनिव्हर्सऑलिस्ट चर्च, सायकॉलॉजिकल फाऊंडेशन ऑफ न्यूयॉर्क, पायथॉगोरियन सोसा., अशा अनेक संस्थांनी न्यायरत्नांना सन्मानपूर्वक सभासद करून घेतले होते.</p>\n<p>लंडनमध्ये लंडन सायकिकल रिसर्च सोसा., ईस्ट अँड वेस्ट फ्रेंडशिप कौन्सिल या संस्थांचे सन्माननीय सभासदत्व त्यांना दिले होते.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:3bc4493b09805e18d9bb02f956d306d2' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:43d3dc14c4ed1900c64ebadd10af028d' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.col-1, .col-2, .col-3 {vertical-align: top;width:33%;}\n</style>', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:43d3dc14c4ed1900c64ebadd10af028d' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:a4a3a04ed4e604ee97e254f642220ecc' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"/home\" title=\"Click here for home page\"> Go to Home Page</a></p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:a4a3a04ed4e604ee97e254f642220ecc' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:0930eb0c9168bc6d8de35d1009add123' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://maharshivinod.org/abhanga\" title=\"महर्षि विनोदरचित अभंग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.\">२) महर्षि विनोदरचित अभंग</a></li>\n<li><a href=\"/upnishide\" title=\"महर्षीं विनोदरचित उपनिषदे वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.\">३) महर्षि विनोदरचित उपनिषदे</a></li>\n<li><a href=\"/unmani-avastha\" title=\"महर्षींची उन्मनी अवस्था वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.\">४) महर्षींची उन्मनी अवस्था</a></li>\n<li><a href=\"/shad-darshane\" title=\"महर्षींनी उकलून दाखवलेली षड्‌दर्शने वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.\">५) महर्षींनी उकलून दाखवलेली षड्‌दर्शने</a> </li>\n<li><a href=\"/yog-vidya\" title=\"योगविद्येविषयी महर्षिंचे मार्गदर्शन वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.\">६) योगविद्येविषयी महर्षिंचे मार्गदर्शन</a></li>\n<li><a href=\"/rog-mukti\" title=\"रोगमुक्तीसाठी महर्षींचे मार्गदर्शन वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.\">७) रोगमुक्तीसाठी महर्षींचे मार्गदर्शन</a> </li>\n<li><a href=\"/ved-v-vaidik\" title=\"वेद व वैदिकांविषयी महर्षिंचे लेखन वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.\">८) वेद व वैदिकांविषयी महर्षिंचे लेखन</a></li>\n<li><a href=\"san-background\"title=\"भारतीय सणांची आध्यात्मिक पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा\"><a href=\"/maharshi-lekhan/10\">९) सणांची आध्यात्मिक पार्श्वभूमी</a></a></li>\n<li><a href=\"/maharshi-lekhan/11\">१०) महर्षी विनोदांची इ-बुक्स</a></li></ul>\n<ul</p>\n</ul</p></p>', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:0930eb0c9168bc6d8de35d1009add123' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d6d6f14829af13069f3d64a1d0457dd4' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>We have a page on facebook <a href=\"https://www.facebook.com/pages/Maharshi-Vinod-Literature/431449086889415\">\"Maharshi Vinod Publications</a>.<br />\nYou can join us.</p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d6d6f14829af13069f3d64a1d0457dd4' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:59dc94c07b1593a2fff99835ed3e092c' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div style=\"line-height:22px;\"> <marquee style=\"position: relative;\" bepxhavior=\"scroll\" align=\"center\" direction=\"up\" scrollamount=\"2\" scrolldelay=\"15\" onmouseover=\"this.stop()\" onmouseout=\"this.start()\" height=\"250\"><br />\nआज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।<br />\nअद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।<br />\nक्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।<br />\nप्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।\n<p>परा, परापरा, अपरा।<br />\nश्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।<br />\nविमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।<br />\nओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।</p>\n<p>‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।<br />\n‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।<br />\n‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।<br />\nश्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।</p>\n<p>आदिभान हें परात्परगुरुबीज।<br />\nविमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।<br />\nजीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।<br />\nगुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।</p>\n<p>एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।<br />\nतेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।<br />\nनिर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।<br />\nअमृतमेघ वोसंडला।।५।।</p>\n<p>चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।<br />\nबिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।<br />\nयथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।<br />\nश्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।</p>\n<p>‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।<br />\nपादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।<br />\nगुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।<br />\n‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।</p>\n<p>‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।<br />\n‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।<br />\n‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।<br />\n‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।</p>\n<p>चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।<br />\nश्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।<br />\nप्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।<br />\nश्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।</p>\n<p>श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।<br />\nयेथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।<br />\nआदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।<br />\nश्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।</p>\n<p>।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।<br />\n------------------------------ </p></marquee>\n</div>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:59dc94c07b1593a2fff99835ed3e092c' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:df326bbcfc32920281fd5c1485317053' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!-- Place this tag where you want the +1 button to render --><!-- Place this tag where you want the +1 button to render --><p><g:plusone annotation=\"inline\"></g:plusone></p>\n<!-- Place this render call where appropriate --><!-- Place this render call where appropriate --><script type=\"text/javascript\">\n (function() {\n var po = document.createElement(\'script\'); po.type = \'text/javascript\'; po.async = true;\n po.src = \'https://apis.google.com/js/plusone.js\';\n var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);\n })();\n</script><p>\nYou may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at <a href=\"http://www.maharshivinod.org/rss.xml\" title=\"www.maharshivinod.org/rss.xml\">www.maharshivinod.org/rss.xml</a></p>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:df326bbcfc32920281fd5c1485317053' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:371b4e2b72990a7ff46f96a953946fa7' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4a1ddffc5a8285865551c3fa35eb8f4e' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\nul.links li {\ndisplay:block;\nheight:20px;\npadding:0 5px 0 0 !important;\n}\n\ntable tr td {\n text-align: left;\n vertical-align: top;\n width: 35%;\n}\n#primary .singlepage h2 {\n font-size: 1.3em;\n line-height: 1.2em;\n}\n</style>', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:4a1ddffc5a8285865551c3fa35eb8f4e' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:97fe1bcea0525993e1a97e04f5aa3191' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n#sidebar-right-inner li {\n-moz-background-clip:border;\n-moz-background-inline-policy:continuous;\n-moz-background-origin:padding;\nbackground-attachment:scroll;\nbackground-color:transparent;\nbackground-image:none;\nbackground-position:left center;\nbackground-repeat:no-repeat;\nlist-style-image:none;\nlist-style-position:outside;\nlist-style-type:none; }\n\n#sidebar-right li a {\ndisplay:block;\npadding-bottom:0;\npadding-left:20px;\npadding-right:0;\npadding-top:0;\n}\n\n#primary_menu_bar ul.menu li {\n display: inline;\n font-size: 13px;\n font-weight: normal;\n height: 37px;\n margin: 0;\n padding: 0 5px 0 25px !important;\n}\n</style>', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:97fe1bcea0525993e1a97e04f5aa3191' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:381ecee5279f7560586fbac2f3da9f29' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './betamaha_drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div style=\"text-align:center; color:#fff;\" width=\"90%\">© 2015 Maharshi Vinod Research Foundation <br/><br />\nContent Management: Dr.Mrs.Rujuta Vinod<br/><br />\nSite Powered: <a href=\"http://www.marathiwebsites.com\" target=\"_blank\"> <span style=\"color: #FFFFFF;\"> Marathiwebsites</span> </a></br/></br/></div>\n', created = 1435824250, expire = 1435910650, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:381ecee5279f7560586fbac2f3da9f29' in /home/betamaha/public_html/includes/cache.inc on line 109.

१२ जानेवारी १९०२ ते १३ जुलै १९६९ (अवघ्या ६७ वर्षांचं आयुष्य)
कोकणातील ग्रामीण भागातून आलेला मुंबईत शिक्षण घेणारा युवक,
हळव्या मनानं इंग्रजीतून कविता करणारा कवि,
अंमळनेर तत्वज्ञान मंदिरात राहून 'पी.एच.डी.' मिळवणारे तत्वज्ञानी,

१९८३ सालानंतर शांतिमंदिरमध्ये जुनी कागदपत्रे यांचा शोध घेत असताना एका लाकडी पेटीमध्ये काही जुने बिन आखलेले कागद मला सापडले. या कागदांवर पेन्सिलने लिहिलेले, वळणदार, सुस्पष्ट, सुंदर अक्षरांतील हजारो श्लोक मला दिसले. त्यात १९३८,३९,४०,४२,४५ या काळात महर्षि विनोद सरदार मेहेंदळयांना श्लोक सांगताना आलेल्या उत्कट अनुभवाचा संदर्भ मला सापडला. काही विशिष्ट दिवशी, विशिष्ट वेळी, पुण्यातील सरदार मेहेंदळेंच्या घरी महर्षि विनोद जात असत आणि अतीन्द्रिय अवस्थेमध्ये स्फुरलेल्या काव्यपंक्ती टिपून घ्यायला ते रावसाहेब मेहेंदळेंना सांगत असत.

धवलगिरी हा ग्रंथ महर्षींच्या उतारवयात प्रसिध्द झाला.

हा ग्रंथ म्हणजे एका साधकाचे आत्मवृत्त आहे.

साधनाकालात सद्‌गुरुकृपेने त्याची कशी प्रगती होत गेली याचे प्रासादिक भाषेत वर्णन आहे.

अभंगसंहिता या १९६८ या वर्षी प्रकाशित झालेल्या पुस्तकामध्ये एकूण १८९ निवडक अभंग प्रसिद्ध झाले होते.
याव्यतिरिक्त बरेच अभंग अप्रकाशित आहेत, असं माझ्या वाचनात आलं होतं.
शांतिमंदिरातल्या जुन्या पेटार्‍यांमधील साहित्याचे वर्गीकरण केल्यानंतर महर्षी विनोदांच्या हस्ताक्षरातल्या बर्‍याच डायर्‍या सापडल्या. त्यातील ७ डायर्‍यांमध्ये अभंग सापडले.

महर्षींनी साधनासूत्रे व विविध पुस्तकांना दिलेल्या प्रस्तावनांमधून महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर परदेशातील व परधर्मीय संतांबद्दल त्यांची कृतज्ञता व्यक्त केलेली आहे.

Late Maharshi Nyayratna Dhundirajshastri Vinod, was a great Philosopher, Thinker, Mystic, Yogi, Freedom Fighter, Author and a Saint.

Maharshi Vinod traveled world over as the 'World Peace Ambassador'.

मैत्रेयी विनोदांच्या जीवनाचा आढावा:

मैत्रेयी विनोदांच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यतच्या काळातील ठळक प्रसंगांचे वर्णन.
जन्म : २ सप्टेंबर १९०८, निर्वाण : २७ जून १९८१, अवघे ७३ वर्षांचे आयुष्य.
२००७-२००८ हे त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष.
त्यांच्याविषयी वाटणारे प्रेम-आदर-कृतज्ञता अशा प्रकारे व्यकत करण्याचा प्रयत्न.

महर्षींचा हा अजून एक ग्रंथ साधकांच्या नित्य वाचनात असतो.

हे लेखन उपनिषदांप्रमाणे सूत्रबध्द पध्दतीने लिहिले आहे.

एक एक वाक्य साधकाला चिंतनात नेते.

याला साहित्यसम्राट तात्यासाहेब केळकर घट्ट बासुंदी म्हणत असत.

महर्षींचा वेदांचा विशेषतः त्यातील उपनिषदांचा गाढा अभ्यास होता.
वैदिक संस्कृती, वेदकालातील ऋषी, त्यांनी केलेले कार्य याविषयी ते आदरपूर्वक व सोदाहरण बोलत व लिहित असत.

भारतीय सणांची आध्यात्मिक पार्श्वभूमी:

तत्कालीन विविध मासिकांचे संपादक, महर्षींकडून सन्मानपूर्वक साधनासूत्रे लिहून घेत असत. ते परदेशांमध्ये गेले तरी त्यात खंड पडला नव्हता.
चैत्रापासून ते फाल्गून महिन्यापर्यंत जे महत्त्वाचे सण भारतभर साजरे केले जातात,

थोर नेत्यांविषयी कृतज्ञता

या मालिकेत श्रीशिवाजीमहाराज, श्रीभगतसिंग व श्री. लोकमान्य टिळक यांच्या विषयी महर्षींनी लिहिले आहे.
तरुणपणी त्यांचा परिचय ते श्रीभगतसिंगाच्या आतल्या गटातील असा होता. श्रीभगतसिंगांच्या फाशीच्या शिक्षेनंतर ते इतरांबरोबर भूमिगत झाले होते.

परदेशातील राजकीय, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रातील व्यक्तींशी आलेला जवळून संबंध

न्यायरत्न रोटरी या जागतिक संघटनेचे अध्यक्ष होते. अमेरिकेतल्या युनायटेड नेशन्स्, अमेरिकन असोशिएशन ऑन युनायटेड नेशन्स, राऊंड टेबल फाऊंडेशन, युनिव्हर्सऑलिस्ट चर्च, सायकॉलॉजिकल फाऊंडेशन ऑफ न्यूयॉर्क, पायथॉगोरियन सोसा., अशा अनेक संस्थांनी न्यायरत्नांना सन्मानपूर्वक सभासद करून घेतले होते.

लंडनमध्ये लंडन सायकिकल रिसर्च सोसा., ईस्ट अँड वेस्ट फ्रेंडशिप कौन्सिल या संस्थांचे सन्माननीय सभासदत्व त्यांना दिले होते.

Facebook page

We have a page on facebook "Maharshi Vinod Publications.
You can join us.

श्रीगुरुपादुकोदयस्तोत्रम्


आज मुहूर्तवूं या एक नित्योत्सव।
अद्वैत आमोदें, जेणे फुलेल हें विश्व।
क्षणोक्षण प्रभातेल नवोनव महापर्व।
प्रसादचिन्ह श्री-श्री-श्रीविद्येचें।।१।।

परा, परापरा, अपरा।
श्रीगुरूपुजा ही त्रिशिरा।
विमर्शा माऊलीची ही स्तनदुग्धधारा।
ओष्ठविण्याचा समय हा।।२।।

‘अपरा’ आराधनेंत भेद-ग्रह-स्थिती।
‘परापरा’ अवस्थेंत भेद-अग्रह-वृत्ती।
‘परा’ अवस्थानांत अभेद-स्फूर्ती।
श्रीगुरूपुजेची पादुका ही।।३।।

आदिभान हें परात्परगुरुबीज।
विमर्शशक्ती श्रीशिवा गुरूविद्येची गुह्यशेज।
जीवूजीवूचा पहिला परिव्राज।
गुरूपादुकेचें आलोचन ।।४।।

एक उफराटे अ-कुल ब्रह्मपद्म।
तेथ निष्कलेचे निजशक्तीधाम।
निर्झरले व्यापिनीचे श्यामव्योम।
अमृतमेघ वोसंडला।।५।।

चतुष्कोणी देवतात्म्यांचे उगमस्थान।
बिंदुस्थली अमृतसिद्धीचें अनुभावन।
यथाक्रम आंतर अनुभवांचें अनुस्थापन।
श्रीगुरूविद्येचा सहजाचार हा।।६।।

‘विमर्श’ म्हणजे आदिभानस्थित चित्शक्ती।
पादुकोदय म्हणजे शिवशिवेची साम्यरसस्थिती।
गुरूकृपयैव या भाग्यश्रीची समवाप्ती।
‘गुरूकृपा’ ये नामें जीवू जीवूचें निरवस्थान।।७।।

‘चार’ म्हणजे सोपचार आराधन।
‘राव’ म्हणजे विमर्शशक्तीचें उपयोजन।
‘चरू’ म्हणजे द्रव्यगुणांचे संयोगीकरण।
‘मुद्रा’ या नांवे प्रतीकाचा प्रत्यंगभाव।।८।।

चित्गगन-चंद्रिकेची फेसाळली जान्हवी।
श्रीगुरूकृपेची वेल्हाळली की पान्हवी।
प्रकटली वा नीलाब्जाची श्रीसुषमा अभिनवी।
श्रीपादुकोदय स्तोत्र हें ।।९।।

श्रीनवशुक्तिकांचा सम्यक् समुल्लेख।
येथ दशोपनिषद्रहस्याचे महावार्तिक।
आदिकृपेचा जणुं संतताभिषेक।
श्रीगुरूपादुकोदयस्तोत्रम्।।१०।।

।।इति श्री गुरूपादुकोदय स्तोत्रम्।।
------------------------------

You may keep up to date with our updates by subscribing to RSS feed of this website. RSS Feed is available at www.maharshivinod.org/rss.xml